banner
Được tạm gọi là “Cập nhật tốc độ”, chính sách mới của Google sẽ mang lại trải nghiệm tìm kiếm trên các thiết bị di động gần như là ngang hàng với việc tìm kiếm trên máy tính để bàn, nơi mà tính năng này đã có sẵn. Do những thay đổi này, những trang web có tốc độ tải chậm hơn sẽ bị hạ xuống hiển thị ở cuối trang, bắt đầu từ tháng 7 năm nay.
Tốc độ tải trang - Yếu tố SEO top
Nhận thức được mối quan tâm và e ngại của người dùng và các nhà xuất bản, công ty cũng đã khẳng định với độc giả rằng chất lượng của nội dung vẫn sẽ đóng vai trò quyết định chính.
“Bản “Cập nhật tốc độ” sẽ chỉ ảnh hưởng đến những trang web cung cấp trải nghiệm chậm nhất cho người dùng, và sẽ chỉ ảnh hưởng đến một tỷ lệ nhỏ trong các truy cập. Nó áp dụng cùng một tiêu chuẩn cho tất cả các trang, bất kể công nghệ được dùng để xây dựng trang web là gì đi nữa. Mục đích của truy vấn tìm kiếm vẫn là một tín hiệu mạnh, vì thế những trang chậm vẫn có thể được xếp lên đầu nếu như nó có nội dung hay và liên quan.”
---- Nguồn : Internet-----
Tốc độ tải trang - Yếu tố SEO top