logo
 • Thiết lập địa chỉ mail theo tên miền riêng.
 • Tài khoản và lưu lượng email tùy thuộc vào gói dịch vụ.
 • Check mail qua client và webmail.
 • Kiểm soát lưu lượng sử dụng.
 • Chống spam và virus cực hiệu quả.
 • Vận hành hệ thống Email thông qua giao diện Web.
Thiết lập địa chỉ mail theo tên miền riêng Tài khoản và lưu lượng email tùy thuộc vào gói dịch vụ Check mail qua client và webmail Kiểm soát lưu lượng sử dụng Chống spam và virus cực hiệu quả Vận hành hệ thống Email thông qua giao diện Web

Bảng giá dịch vụ email hosting

Bảng giá dịch vụ email hosting
 • Dung lượng SSD
 • Tài khoản
 • Webmail
 • File đính kèm
 • Antivirus - Spam
 • POP3 / SMTP
 • Phí khởi tạo
 • Dung lượng SSD
 • Tài khoản
 • Webmail
 • File đính kèm
 • Antivirus - Spam
 • POP3 / SMTP
 • Phí khởi tạo
 • Email Hosting 1
 • 125.000 /Tháng
 • 30GB
 • 10
 • 30MB
 • Hỗ trợ
 • Hỗ trợ
 • Miễn phí
 • Email Hosting 2
 • 250.000 /Tháng
 • 60 GB
 • 20
 • 30MB
 • Hỗ trợ
 • Hỗ trợ
 • Miễn phí
 • Email Hosting 3
 • 450.000 /Tháng
 • 100GB
 • 50
 • 30MB
 • Hỗ trợ
 • Hỗ trợ
 • Miễn phí
 • Email Hosting 4
 • 650.000 /Tháng
 • 200GB
 • 100
 • 30MB
 • Hỗ trợ
 • Hỗ trợ
 • Miễn phí
 • Email Hosting 5
 • 850.000 /Tháng
 • 300GB
 • 150
 • 30MB
 • Hỗ trợ
 • Hỗ trợ
 • Miễn phí
 • Email Hosting 6
 • 1.050.000 /Tháng
 • 400GB
 • 200
 • 30MB
 • Hỗ trợ
 • Hỗ trợ
 • Miễn phí
 • Email Hosting 7
 • 1.500.000 /Tháng
 • 1T
 • Không giới hạn
 • 30MB
 • Hỗ trợ
 • Hỗ trợ
 • Miễn phí
 • Email Hosting 8
 • 2.500.000 /Tháng
 • 2T
 • Không giới hạn
 • 30MB
 • Hỗ trợ
 • Hỗ trợ
 • Miễn phí
img

Yêu cầu được tư vấn

#}