logo
img

Việt Nhân

Hotline: 028 66 82 44 77 - 0888 242 777

Thiết kế phần mềm

Ngày đăng: 03-10-2017
Quy trình thiết kế phần mếm
 

Thiết kế phần mềm

 1. Khảo sát yêu cầu

Khảo sát chi tiết từng yêu cầu nghiệp vụ cần quản lý của khách hàng. Thu thập tất cả các biểu mẫu, báo cáo và chứng từ cần thiết kế theo yêu cầu.

Sẵn sàng tham gia tư vấn cho khách hàng đầu tư các cơ sở vật chất, thiết bị máy móc, cơ sở hạ tầng mạng để có thể khai thác và vận hành tốt nhất, hiệu quả nhất hệ thống phần mềm đã được trang bị.


 
Thiết kế phần mềm


2. Phân tích nghiệp vụ
  • Tổng hợp chi tiết từng yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng để lập nên bộ tài liệu phân tích chức năng hệ thống.
  • Thống nhất với khách hàng về từng chức năng của phần mềm để tiến hành lập trình xây dựng hệ thống.
  • Chúng tôi và khách hàng cùng cử nhân sự đại diện để phụ trách xuyên suốt trong quá trình triển khai hệ thống.
  • Đại diện của hai bên sẽ lên kế hoạch cụ thể đối với từng giai đoạn phát triển cho đến khi nghiệm thu toàn bộ chương trình.

 
Thiết kế phần mềm

3. Xây dựng hệ thống

Dựa trên tài liệu phân tích chức năng hệ thống, VietNhanSoft sẽ tiến hành thiết kế chi tiết giao diện của phần mềm rồi chuyển sang cho bộ phận lập trình (coding) tiến hành xây dựng hệ thống.

Tài liệu phân tích chức năng hệ thống sẽ được chuyển giao cho khách hàng làm cơ sở đối chiếu trong quá trình khai thác vận hành và kiểm tra hệ thống.
 
Thiết kế phần mềm

4. Cài đặt và chạy thử

Sau khi hệ thống đã được hiệu chỉnh hoàn thiện, VietNhanSoft sẽ phối hợp với đại diện của khách hàng để triển khai cài đặt hệ thống và tiến hành chạy thử nghiệm. Trong thời gian thử nghiệm, nếu có phát sinh yêu cầu hai bên sẽ tiến hành phân tích và chúng tôi có trách nhiệm cập nhật vào hệ thống các yêu cầu còn thiếu sót hoặc chưa hoàn thiện.

5. Chuyển giao hệ thống
  • Sau khi hệ thống đã được thử nghiệm hoàn thành, hai bên sẽ bố trí nhân sự cho việc khai thác vận hành chính thức hệ thống thông qua sự hướng dẫn và đào tạo từ chuyên viên triển khai của VietNhanSoft.
  • Chúng tôi có trách nhiệm cử chuyên viên có đủ năng lực để phối hợp và hướng dẫn cho người sử dụng của khách hàng có thể khai thác và vận hành một cách thành thạo hệ thống.
  • Sau thời gian khai thác và vận hành hệ thống, hai bên sẽ có buổi tổng kết đánh giá lại hệ thống lần cuối để đi đến nghiệm thu và chuyển giao hoàn toàn hệ thống cho khách hàng.

Thiết kế phần mềm

6. Tư vấn mở rộng

Chúng tôi luôn có bộ phận tư vấn khi khách hàng có yêu cầu nâng cấp, mở rộng hoặc phát triển thêm chức năng và tiện ích cho hệ thống. Việc tư vấn nâng cấp, mở rộng hệ thống luôn được thực hiện bởi các chuyên gia, chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi đảm nhiệm
Thiết kế phần mềm

Kho
Giao diện